Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja web stranice

 

Lugera

Dobrodošli u Lugera Talent Solutions, Zagreb, Ulica fra Grge Tuškana 37, OIB: 31110908306, MBS: 080492874, agencijski ev.br. 6/04 od 21.06.2004. i broj licence: 178/20 od 17.2.2020. i Lugera Outsourcing d.o.o. za usluge, Zagreb, Ulica fra Grge Tuškana 37, OIB: 07018964853, MBS: 080639348. Kako biste i očekivali od nas, u svrhu urednog pružanja usluga mi prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke.

Pozdravljamo i posjetitelje i korisnike domene Lugera Outsourcinga https://www.storadis.hr koja je pridružena domeni našeg poslovnog partnera The Jobber Partnership B.V., Prinsesselaan 6, 1942 AH Beverwijk, Nizozemska, VAT no.: NL851631976B01, Company reg. no.: 55267556, storadis.staa.agency.hr putem koje je dostupan portal za pronalaženje posla s novom matching tehnologijom  STAA – Sales & Talent Acquisition Application. Registrirani korisnik web stranice storadis.hr je  Lugera Outsourcing d.o.o.

Tražitelji zaposlenja – kandidat

Vi ste kao korisnik usluga s naših web stranica tražitelj zaposlenja – fizička osoba koja je iskazala interes za pronalazak zaposlenja ili drugog oblika rada i/ili sudjelovanje u postupcima posredovanja pri zapošljavanju.

Lugera usluge

Prijava u registar na web stanicama storadis.hr omogućava vam da vaš interes za obavljanjem određenih poslova s vašim životopisom bude objavljen i dostavljen ponuditeljima zaposlenja ili poslova (oglašivači).

Održavanje vaše registracije smatramo vašim trajnim interesom za pronalaženje posla bez obzira na to koji posao trenutno obavljate ili jeste li pronašli novi posao bilo kojim oblikom našeg posredovanja ili na druge načine. Sve dok ste registrirani korisnik na web stranicama storadis.hr možemo vas kontaktirati radi ponude radnih mjesta i poslova koji odgovaraju vašem zvanju i zanimanjima navedenim u vašem životopisu. To ćemo učiniti prema našoj profesionalnoj procjeni i u skladu s trenutnim poslovnim uvjetima.

Posredovanje pri zapošljavanju obuhvaća profesionalni odabir tražitelja zaposlenja čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama naručitelja posredovanja. Lugera provodi postupke traženja, predselekcije i selekcije potencijalnih kandidata te druge postupke sukladno ugovoru s naručiteljem posredovanja. Posredovanje prestaje: istekom ili prekidom ugovorene suradnje Lugera s naručiteljem posredovanja, odustajanjem naručitelja posredovanja ili tražitelja zaposlenja od posredovanja ili ako tražitelj zaposlenja sklopi ugovor o radu ili ostvari drugi oblik poslovne suradnje sa bilo kojom osobom ili ostvari oblik samozapošljavanja ili vlastitu poslovnu aktivnost.

Postupak traženja kandidata

U postupku traženja kandidata mogu biti primijenjene različite metode koje uzimaju u obzir zahtjeve i uvjete određenog posla, potrebna znanja, vještine, iskustvo i sposobnosti osoba za koje se posreduje i njihove osobne uvjete te se primjenjuju različita sredstva pretraživanja raspoloživih potencijalnih kandidata (mailing liste, web baze, direktan pristup, ciljno oglašavanje i drugo). Profesionalni odabir može obuhvatiti i upućivanje tražitelja zaposlenja na ispitivanje njihovih psihofizičkih sposobnosti, sklonosti i zdravstvenog stanja.

Nepristranost u odnosu tražitelja zaposlenja i naručitelja posredovanja ili oglašivača

Lugera djeluje nepristrano u odnosu na tražitelje zaposlenja i naručitelja posredovanja ili oglašivača. Naručitelj posredovanja ili oglašivač samostalno donosi odluku o odabiru kandidata s kojim namjerava sklopiti ugovor o radu ili drugi oblik suradnje te hoće li sklopiti takav ugovor ili ne.

Sudjelovanje u postupcima

Sudjelovanjem u postupcima Lugera tražitelj zaposlenja ne stječe pravo na zapošljavanje niti prednost pred drugim tražiteljima zaposlenja.

Lugera ne sudjeluje u sklapanju ugovora o radu ili drugog oblika poslovne suradnje kandidata i naručitelja posredovanja ili oglašivača.

Lugera ne preuzima nikakve obveze prema tražitelju zaposlenja u slučaju odustajanja naručitelja posredovanja ili oglašivača od postupka.

Lugera će uložiti svoje najbolje napore da za vas pronađe naručitelje zaposlenja ili oglašivače, ali ne jamči pronalazak istih.

Objavljeni oglasi oglašivača na web stranici storadis.hr su informativne prirode i za njihov sadržaj i valjanost u cijelosti odgovara pojedini oglašivač. Lugera ne snosi odgovornost za bilo koji dio oglasa oglašivača.

Ako Lugera za vas pronađe oglašivača s traženim zaposlenjem ili poslovima, nema obvezu o tome vas obavijestiti. Obavijest o mogućoj zainteresiranosti za vašu ponudu može vam poslati oglašivač izravno, ali to najčešće nije dužan učiniti. Za sve pojedinosti oglašenog zaposlenja ili posla molimo vas obratite se izravno oglašivaču.

Naplata za usluge i troškovi

Lugera naplaćuje svoje usluge od naručitelja posredovanja.

Lugera ne naplaćuje svoje usluge od tražitelja zaposlenja niti od njega može primati nagradu za obavljeno posredovanje.

Tražitelj zaposlenja samostalno snosi svoje troškove sudjelovanja u postupcima Lugere kao što su: putni troškovi, dolazak na intervjue i razgovore, mogući gubitak radne dnevnice i drugo. Jednako tako tražitelj zaposlenja samostalno snosi svoje troškove korištenja usluga na web stranicama storadis.hr i komunikacije s oglašivačima.

Prikupljanje, evidencija, obrada i dostava osobnih podatka

Lugera tijekom postupaka prikuplja osobne i druge podatke na temelju svojih pravila o privatnosti koja su javno dostupna na web stranicama storadis.hr.

Ističemo da tražitelj zaposlenja ostvaruje svoja prava u vezi obrade osobnih podatka putem elektroničke pošte: osobnipodaci@lugera.hr.

Dokumentaciju o posredovanju Lugere može dati na uvid samo naručitelju posredovanja, a tražitelju zaposlenja u dijelu koji se odnosi na njega.

Uskrata osobnog podatka, davanje netočnih osobnih podataka ili prešućivanje osobnih podataka može imati za posljedicu onemogućavanje pristupa određenim pogodnostima za tražitelja zaposlenja ili mogućnostima predviđenim i vezanim uz tražene podatke.

Tražitelj zaposlenja je isključivo odgovoran za istinitost i ispravnost svoji osobnih i drugih podataka koje je naveo u svojem životopisu ili stavio na raspolaganje putem usluga web stanice storadis.hr.

Komunikacija s tražiteljima zaposlenja

Lugera komunicira s tražiteljima zaposlenja putem pošte, elektroničkim putem te putem raspoloživih telekomunikacijskih sredstava.

Lugera obavještava o postupku one tražitelje zaposlenja koje je naručitelj posredovanja nakon provedenih postupaka odabrao kao kandidate. Lugera ne obavještava tražitelje zaposlenja o obradi ponuda tražitelja zaposlenja od strane oglašivača. Molimo vas pogledajte odredbe o sudjelovanju u postupcima navedene više u ovim Uvjetima o korištenju web stranica.

  1. 02. 2023.