Izjava o privatnosti

Izjava o zaštiti podataka kandidata

Dobrodošli u Lugera Talent Solutions d.o.o., Zagreb, Ulica fra Grge Tuškana 37, OIB: 31110908306, MBS: 080492874, agencijski ev.br. 6/04 od 21.06.2004. i broj licence: 178/20 od 17.2.2020. i Lugera Outsourcing d.o.o. za usluge, Zagreb, Ulica fra Grge Tuškana 37, OIB: 07018964853, MBS: 080639348.  Veselimo se suradnji s vama kako bismo vam pomogli u danjem razvoju vaše karijere. Kako biste i očekivali od nas, u svrhu urednog pružanja usluga mi prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke.

Pozdravljamo i posjetitelje i korisnike domene Lugera Outsourcinga https://www.storadis.hr koja je pridružena domeni našeg poslovnog partnera The Jobber Partnership B.V., Prinsesselaan 6, 1942 AH Beverwijk, Nizozemska, VAT no.: NL851631976B01, Company reg. no.: 55267556, storadis.staa.agency.hr putem koje je dostupan portal za pronalaženje posla s novom matching tehnologijom  STAA – Sales & Talent Acquisition Application.

Lugera se obvezuje štititi i poštovati vašu privatnost. U ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti kandidata opisana su vaša prava o privatnosti u odnosu na vaše podatke koje obrađujemo kao i koraci koje poduzimamo kako bismo zaštitili vašu privatnost. Svjesni smo da je tekst dugačak, ali vas unatoč tome molimo pročitajte ovu Izjavu vrlo pažljivo. Niže se nalazi kazalo sadržaja kao pomoć u traženju željenih dijelova Izjave.

Kazalo

Obrazloženje nazivlja

Koje osobne podatke Lugera prikuplja i obrađuje?

Zašto koristimo vaše osobne podatke?

Kako to uređuju propisi?

Jeste li nam obvezni dati osobne podatke koje tražimo?

Obrađujemo li vaše osobne podatke bez ikakvog ljudskog posredovanja?

Koliko dugo čuvate moje osobne podatke?

Prenosimo li vaše osobne podatke trećima?

Prenosimo li vaše osobne podatke izvan Europske unije?

Koja su vaša prava?

Kakva je zaštita osobnih podataka u Lugerinim sustavima?

Kako mijenjamo ovu Izjavu?

Obrazloženje nazivlja

Prije svega trebamo pojasnili značenje pojedinih riječi u ovoj Izjavi.

Možda se čini očitim, no u ovoj Izjavi obraćat ćemo vam se kao tražiteljima zaposlenja „Kandidat“ ili „vi“.

Kada govorimo o „nama“ ili „društvu“ mislimo na Lugera Talent Solutions d.o.o. i Lugera Outsourcing d.o.o. Lugera pruža različite usluge s područja ljudskih potencijala (Human Resources) kao što su: zapošljavanje, ustupanje radnika, obrada plaća, traženje i selekcija kadrova, testiranja, karijerne transformacije, razvoj talenta, osposobljavanje i obrazovanje, outplacement i međunarodna mobilnost („naše djelatnosti“).

U obavljanju naših djelatnosti koristimo nekoliko IT sustava. Portal vam omogućuje pretraživanje i prijavljivanje na poslove koje oglašava Lugera i drugi oglašivaći koji odgovaraju vašim interesima, sposobnostima i/ili iskustvima na područjima za koja ste izrazili interes za rad, ali mogu vam biti ponuđeni i drugi poslovi. 

Konačno, ovo je Izjava o podacima o ljudima kao što ste vi i vaša obitelj. Sadrži činjenice o vama, ali i mišljenja drugih o vama i vaša mišljenja (npr. „Ja sam ljubitelj nogometa“). Ne radi se o podacima o Lugeri (iako se ponekad ovi podaci preklapaju). Ova vrsta podataka se ponekad naziva „osobni podaci“, osobni identifikacijski podaci“ ili „OIP“. U ovoj Izjavi koristimo naziv „osobni podatak“.

Koje osobne podatke Lugera prikuplja i obrađuje?

Osobne podatke koje Lugera prikuplja i obrađuje uključujući, ali nije ograničeno na:

 • vaše ime, datum i mjesto rođenja, podatke za kontakt i kvalifikacije (obrazovanje, tečajevi i stažiranja), dokumente koji dokazuju vaš identitet i pravo na rad i sve druge podatke koje ste naveli u vašem životopisu;
 • ako se prijavite na Portal koristeći vaš LinkedIn ili bilo koji račun na društvenim mrežama: podatke vašega profila;
 • ako nas kontaktirate sačuvat ćemo zapis o toj korespondenciji;
 • povratne obavijesti o vama našeg osoblja i trećih osoba; zapis kada vi dajete povratne obavijesti o drugima;
 • vašu povratnu informaciju o nama i našim uslugama kroz ankete zadovoljstva;
 • također prikupljamo podatke o vašim posjetima našim internetskim stranicama/Portalu uključujući (bez ograničenja na) vašu IP adresu, podatke o pretraživaču, vremenske oznake, lokacije, podatke o prometu u državi, lokacijske podatke, mrežne dnevnike i ostale komunikacijske podatke te izvore kojima pristupate. Pomoću ovih podataka vaš posjet naših internetskih stranica/Portala bit će jednostavniji i za ubuduće. Na primjer, predložit ćemo vam poslove kojima upravljaju podružnice u blizini mjesta gdje ste se nalazili kada ste s nama ostvarili kontakt;
 • također prikupljamo informacije u marketinške svrhe i analize, uključujući obavijesti o vašim odgovorima na elektroničku poštu, sms, telefon i ostale marketinške kampanje. Zatražit ćemo vaš izričiti pristanak prije slanja marketinških obavijesti putem gore navedenih načina komunikacije;
 • fotografije i video zapise vaše sudjelovanja na video intervjuima i treninzima ili sličnim događajima (na tim događajima imat ćete mogućnost tražiti da vas se ne snima ili fotografira);
 • podatke o invalidnosti i prilagodbama koje bismo trebali uzeti u obzir na vašem radnom mjestu; i
 • u nekim slučajevima prikupljat ćemo također i druge osjetljive podatke, a ne samo pojedinosti vezane uz invalidnost, kada nam je to dopušteno na temelju propisa.

Željeli bismo vas također obavijestiti da će Lugera, u sklopu selekcijskog procesa, obaviti sve potrebne procjene kandidata, što može zahtijevati obradu dostavljenih podataka, te da će rezultate procjene uključiti u svoju bazu podataka kandidata kao dio selekcijskog postupak.

Također ste obaviješteni da, kao dio selekcijskog procesa, subjekt koji zapošljava može provjeriti pojedinosti vašeg javnog profila na društvenim medijima (Facebook, Twitter, LinkedIn, itd.) te također i druge javne informacije i zapise, s jedinom svrhom procjenjivanja i utvrđivanja vašeg iskustva i profesionalnih vještina, te kako bi utvrdili je li vaš profil u skladu s organizacijskom kulturom i vrijednostima Lugere.

Zašto koristimo vaše osobne podatke?

Lugera prikuplja i obrađuje osobne podatke:

 1. kako bi vam pružilo usluge koje od nas očekujete, kao što su traženje primjerenog posla/ustupanja na koje bi se prijavili, pomoć kod osposobljavanja ili olakšavanje postupka prijave na poslove/ustupanja. Ovo uključuje slanje vašeg životopisa potencijalnim poslodavcima na razmatranje i obavještavanje vas o budućim mogućnostima rada putem elektroničke pošte, telefona, pošte i/ili drugih komunikacijskih metoda;
 2. uz vašu suglasnost možemo vaše kontakte koristiti u svrhu izravnoga marketinga, na primjer putem elektroničke pošte, poruka ili telefona;
 3. za daljnji razvoj, testiranje i poboljšavanje naših mrežnih stranica/Portala ili ostalih postojećih ili novih sustava/postupaka kako bi vam time pružili bolje usluge; to se provodi u kontekstu novih informacijsko-tehnoloških (IT) sustava i postupaka tako da će obavijesti o vama biti korištene kod testiranja onih novih IT sustava i postupaka kada s imaginarnim podacima (tzv. dummy data) nije moguće u cijelosti ostvariti djelovanje novog IT sustava.
 4. u svrhu proučavanja i statistička te analitička istraživanja, na primjer za usporedbu učinkovitosti našeg posredovanja kandidata u različitim poslovnim sektorima i na različitim geografskim područjima te za identifikaciju čimbenika koji mogu utjecati na te identificirane razlike;
 5. za prijenos podataka trećim stranama (vidjeti ispod);
 6. za ispunjavanje pravnih obveza kada je to potrebno; i
 7. vaše podatke ćemo također obraditi:
 • a. za unaprjeđivanje sigurnosti i zaštite ljudi, prostora, sustava i opreme;
 • b. za praćenje usklađenosti s internim politikama i postupcima;
 • c. za upravljanje komunikacijskim i ostalim sustavima (uključujući unutarnje baze podataka o kontaktima);
 • d. za ispitivanje i odgovaranje na incidente i pritužbe:
 • e. u slučaju postojanja fotografija ili video zapisa tečajevi osposobljavanja, za unutarnje izvještavanje o tome da su se tečajevi održali i o njihovom sadržaju (na primjer u unutarnjim usklađivanjima) te također za unutarnje trženje sličnih tečajeva te vanjsko  trženje istih treći osobama. U tom ćemo slučaju od vas tražiti izričiti pristanak i
 • f. za sudjelovanje u mogućim kupovinama ili prodajama ili zajedničkom poduzetništvu, svih ili nekih dijelova poslovanja ili društva.

Zašto i temeljem čega koristimo osobne podatke?

Zakonom smo dužni imati zakonsku osnovu za obradu vaših osobnih podataka. Pravne osnove mogu biti:

 1. Izvršavanje ugovora ili poduzimanje koraka prije sklapanja ugovora: Kada već radite sa, ili namjeravate raditi posredstvom Adecca, naša obrada osobnih podataka za sve ove svrhe temelji se na osnovi obrade kao što je izvršenje ili sklapanje ugovora (svrhe 1, 6 i 7 gore). Ove usluge mogu biti poput nuđenja odgovarajućih poslova za koje se možete prijaviti ili pomaganja u obuci i procesu prijave.
 2. Poštivanje zakonskih obveza: Ponekad je obrada potrebna za ispunjavanje zakonskih ili regulatornih obveza (svrha 6). Javne vlasti, kao što su porezni, financijski ili organi za zaštitu podataka, mogu od nas zatražiti osobne podatke i pružiti nam zakonski razlog za otkrivanje podataka o vama (npr. sprječavanje ili otkrivanje kaznenog djela). U takvim okolnostima, po zakonu smo prisiljeni dostaviti vlastima vaše podatke.
 3. Ispunjavanje naših legitimnih interesa: Obrada je neophodna u legitimnim interesima Lugera u ostvarivanju svojih temeljnih prava i temeljnih prava svojih zaposlenika za vođenje poslovanja na način koji ne utječe neopravdano na vaše interese ili temeljena prava i slobode (svrhe 1, 3, 4, 5, 6 i 7 gore). Ovo znači da kada je obrada neophodna za legitimne interese Lugere, mi uravnotežujemo vaše interese ili temeljna prava i slobode u odnosu na naš legitimni interes za obradu. Time se osigurava da ne obrađujemo podatke na način da vaš interes i temeljna prava prevladaju naš interes za takvu obradu

Daljnju obradu vaših osobnih podataka na osnovama različitima od navedenih temeljiti ćemo samo na vašoj suglasnosti, a što je osnova za daljnju obradu.

Jeste li nam obvezni dati osobne podatke koje tražimo?

Niste nam obvezni dati vaše osobne podatke, međutim, ali da bi bilo moguće da s vama radimo ili vama pružamo naše usluge, morate nam pružati potrebni minimum. Ukoliko nam u nekim slučajevima pružite ograničene osobne podatke, to može također rezultirati ograničenjem usluga koje obavljamo za vas.

Obrađujemo li vaše osobne podatke bez ikakvog ljudskog posredovanja?

S vremena na vrijeme obrađujemo vaše osobne podatke bez ljudskog posredovanja. Lugera može koristiti automatizirane sustave/obrade i automatizirano donošenje odluka (kao što je profiliranje) kako bi poslovnim klijentima i vama pružili tražene usluge. Primjerice, kada naši poslovni klijenti traže kandidate za posao možemo pretražiti naše postojeće liste kandidata korištenjem automatiziranih kriterija koji uzimaju u obzir vašu dostupnost, vještine, plaću te u nekim slučajevima prethodne povratne informacije koje smo dobili od naših poslovnih klijenata kako bismo sastavili popis odabranih kandidata koji rangira kandidate koji na najbolji način zadovoljavaju potrebe poslovnog klijenta. To znači da ponekad vaša pozicija u rangiranju može biti viša nego pozicija drugih kandidata ovisno o tome kako se navedeni čimbenici podudaraju s potrebama poslovnog klijenta.

Koliko dugo čuvate moje osobne podatke?

Lugera pohranjuje vaše osobne podatke od vaše registracije sve do ukidanja vašeg profila. Svoj profil možete ukinuti u bilo koje vrijeme. U tom slučaju može se dogoditi da nastavimo obrađivati neke vaše osobne podatke ako to od nas traže propisi i na vrijeme određeno propisima, npr. u svrhu dokazivanja usluge koju smo vam pružili. Ako ste uspješno pronašli posao preko nas, Lugera će morati zadržati vaše osobne podatke kako bi udovoljio važećim pravnim i ugovornim obvezama. Općenito pohranjujemo vaše osobne podatke koji se odnose na poreze i financijske podatke na razdoblje od 11 godina, podatke koji se odnose na ugovore o radu i platne liste te plaću trajno, dok ostale osobne podatke pohranjujemo na razdoblje u kojem je u vezi tih podataka moguće voditi pravne postupke.

Prenosimo li vaše osobne podatke trećima?

Kako smo ranije naveli, otkrivamo vaše osobne podatke trećima kako bi ispunili ranije navedene svrhe. To činimo u sljedećim slučajevima:

 • Dobavljačima: Primjerice, uključiti ćemo dobavljača da za nas obavlja administrativne ili operativne poslove kako bi unaprijedili odnos s vama. Dobavljač(i) će biti vezani ugovornim i zakonskim obvezama u svrhu zaštite povjerljivosti vaših osobnih podataka te će imati pristup samo vašim osobnim podacima za potrebe obavljanja njihovih funkcija; relevantni dobavljači su osobito informacijsko-tehnološki (IT) dobavljači ( koji pružaju ili su podrška našim IT sustavima, uključujući podatke o vama), društva za upravljanje poslovnim objektima (brinu o fizičkoj sigurnosti u našim poslovnim objektima stoga će biti upoznati s vašim identitetom kako bi vi imali pristup našim poslovnim objektima) i pružatelji usluga financijskog i računovodstvenog menadžmenta (koji bi mogli obrađivati osobne podatke o kandidatima u svrhu obračuna plaća i potraživanja) Također angažiramo dobavljače koji pružaju usluge i rješenja IT tehnologije, uključujući video intervjue i alate za procjenu vještina (link)
 • Našim poslovnim klijentima/budućim poslodavcima: dijelit ćemo vaše osobne podatke našim poslovnim klijentima koji nude poslove/zadatke koje bi vas mogli zanimati, odnosno koji su zainteresirani vašim profilom. Oni su obvezani ugovornim i drugim obvezama o povjerljivosti u odnosu na vaše osobne podatke
 • Dijeliti ćemo vaše osobne podatke nositeljima javnih ovlasti, policiji, regulatornim ili tijelima za provedbu zakona ako utvrdimo, isključivo na temelju vlastite procjene, da smo zakonski obvezni odnosno ovlašteni tako postupiti ili ukoliko bi to bilo razumno učiniti, i
 • Kao dio dubinske analize koja se odnosi na (ili provedbu) spajanje, stjecanje ili druge poslovne transakcije možda ćemo morati dati vaše osobne podatke potencijalnom prodavatelju ili kupcu te njihovim savjetnicima

Prenosimo li vaše osobne podatke izvan Europske unije?

Možemo prenositi i obrađivati vaše osobne podatke u jednoj ili više drugih zemalja, unutar Europske unije.

Koja su vaša prava?

 • Pravo na pristup i dobivanje kopije vaših osobnih podataka koji se obrađuju

Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od vaših osobnih podataka. U slučaju kada obrađujemo vaše osobne podatke, imate pravo pristupa vašim osobnim podacima i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam pošaljemo kopiju vaših podataka u elektroničkom obliku. Ukoliko postoji self-service sustav, savjetujemo da putem istog sami ažurirate vaše osobne podatke. U nekim ograničenim okolnostima, također imate pravo zahtijevati prenosivost vaših osobnih podataka, što znači da ćemo ih na vaš zahtjev dostaviti trećoj osobi.

 • Pravo na ispravak vaših osobnih podataka

Ukoliko dokažete da osobni podaci koje posjedujemo o vama nisu točni, možete zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koje se na vas odnose. Predlažemo da pristupite self-service sustavu i ukoliko je moguće direktno ažurirate vaše osobne podatke.

 • Pravo na brisanje/„pravo na zaborav“

U određenim okolnostima imate pravo zatražiti brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose. Zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji se na vas odnose možete podnijeti u bilo kojem renutku, a Lugera će procijeniti da li vaš zahtjev za brisanjem treba odobriti. Pravo na brisanje uvjetovano je zakonskim pravima ili obvezama koje moramo poštivati radi zadržavanja podataka. U slučajevima kada, sukladno zakonu, utvrdimo da zahtjev za brisanjem vaših osobnih podataka treba odobriti, Lugera će to učiniti bez nepotrebnog odgađanja. Molimo imajte na umu da jednom kad se vaši osobni podaci obrišu – Lugera vam neće moći pružati usluge. Ukoliko se želite ponovno registrirati u Lugeri, morat ćete ponovno unijeti vaše osobne podatke.

 • Pravo na ograničavanje

U određenim okolnostima, imate pravo ograničiti obradu vaših osobnih podataka. Međutim, u nekim slučajevima takvo ograničenje obrade može ograničiti usluge koje možete primiti od nas.

 • Pravo na prigovor

Ukoliko se Lugerina obrada vaših osobnih podataka temelji na legitimnom interesu Lugere (i na niti jednoj drugoj osnovi) ili se obrada odnosi na direktni marketing, imate pravo na prigovor protiv takve obrade na temelju vaše posebne situacije.

U svrhu ostvarivanja Vaših prava kontaktirajte nas putem e-mail adrese osobnipodaci@lugera.hr

U pogledu obrade vaših osobnih podataka također imate pravo na pritužbu kod vašeg lokalnog tijela za zaštitu osobnih podataka prema mjestu gdje živite ili radite, odnosno prema mjestu gdje smatrate da je došlo do problema u vezi s vašim osobnim podacima.

Kakva je zaštita osobnih podataka u Lugerinim sustavima?

Vi ste odgovorni za sigurnu pohranu vaših podataka za prijavu na Portal, a posebno za zaporku koju smo vam dodijelili ili koju ste sami odabrali. Ove vjerodajnice za prijavu su za vašu vlastitu uporabu. Niste ovlašteni dijeliti vaše vjerodajnice ili druge detalje vašega računa s drugim osobama.

Kako nas možete kontaktirati?

Ako imate pitanja u vezi ove Izjave ili biste željeli dodatne obavijesti o načinu zaštite vaših osobnih podataka (na primjer kada ih iznosimo izvan Europske unije) i/ili ako želite kontaktirati Lugerinog službenika za zaštitu osobnih podatka, molimo vas pošaljite nam elektronsku poštu na adresu osobnipodaci@lugera.hr.

Kako mijenjamo ovu Izjavu?

Uvjeti ove Izjave mogu se mijenjati s vremena na vrijeme. Mi ćemo objaviti svaku promjenu ove Izjave putem odgovarajućih obavijesti na ovoj internetskoj stranici ili kontaktirajući vas putem drugih komunikacijskih kanala.

Lugera tim

10.02.2023.